Blog

Vill du sitta i vår styrelse?

Vill du bli styrelseledamot i Föreningen Tillsammans?

Föreningen Tillsammans har funnits sedan 2014 och har idag cirka 200 medlemmar och ungefär ett 30-tal volontärer över hela landet. Föreningens ändamål är att genom kunskapsspridning motverka och förebygga sexuellt våld. Föreningens ändamål är även att fungera som en gemenskap för individer som utsatts för sexuellt våld. Föreningen Tillsammans verksamhet består av vår stödverksamhet, opinionsbildning och vårt arbete med kunskapsspridning.

Stödverksamheten består av stödmejl, stödgrupper i Stockholm och Göteborg, stödchatt, mentorskapsprogrammet och medföljande medmänniska. Denna verksamhet drivs framförallt av volontärer och samordnas av en stödsamordnare som i nuläget till majoriteten av sin tid är ideellt engagerad men arvoderas till liten del för arbetet.

Kunskapsspridningen består av föreläsningar på framförallt skolor (åk 9- gymnasiet) över hela landet men även för yrkesverksamma som möter målgruppen, och tillviss del även påverkansarbete i form av opinionsbildning (debattartiklar, deltagande i Almedalen osv).

Allt detta arbete styrs av en ideell styrelse.

Som ledamot i styrelsen har du som uppgift att tillsammans med hela styrelsen föra föreningens verksamhet framåt och planera det strategiska arbetet. I uppdraget ingår även ansvar för en särskilt uppgift som ex. att mejla skolor för att sprida information om våra föreläsningar, juridisk omvärldsbevakning osv. Dessa särskilda uppgifter beslutas av styrelsens medlemmar i början av året och styrs av vilka behov som finns utifrån lägessituationen.

 

Detta erbjuder vi:
En plattform att växa inom.
En möjlighet att aktivt delta i arbetet för ett samhälle fritt från sexuellt våld.
Att vara en del av en av Sveriges mest aktiva föreningar inom området sexuellt våld.
Möjlighet att delta i utbildningar inom de nätverk vi är medlemmar i (Unizon, Flickaplattformen och Skandia HUB).

Detta förväntar vi oss av dig:
Att du ställer dig bakom vår vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.
Att du lägger 5 timmar i månaden på ditt uppdrag som styrelseledamot.
Att du ställer dig bakom föreningens värdegrund och politiska manifest
Att du aktivt deltar i styrelsens arbete.

Är du intresserad av att sitta i vår styrelse?

Mejla CV samt ett personligt brev (max 1,5 A4) där du besvarar följande frågor:

  • Hur kom du i kontakt med Föreningen Tillsammans?
  • Har du erfarenheter av att ha arbetat med frågor kopplat till sexuellt våld innan?
  • Varför vill du sitta i Föreningen Tillsammans styrelse?
  • Vad skulle just du vilja bidra med?

Mejla din ansökan till hej@foreningentillsammans.se märk mejlet ”Styrelseledamot” Vi vill gärna ha din ansökan senast 1 december 2016.

 

styrelse

Kommentera

Namn*

E-postadress* (never published)

Hemsida