Blog

Uppdrag: Stödgruppsledare i Stockholm

Har du kunskap om att möta individer i kris? Vill du i så fall vara med och leda vår stödgrupp i Stockholm under våren 2017? Läs mer om uppdraget nedan! OBS uppdraget är avlönat (se mier information nedan).

Stödgruppsledare i Stockholm

Organisation: Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans är en förening av och för personer, oavsett kön, som utsatts för sexuellt våld i någon form. Genom att skapa en gemenskap för individer som utsatts och tillsammans stärka varandra vill vi vara en förändringskraft i samhället.

Föreningens verksamhet består idag av stödverksamhet, kunskapsspridning samt opinionsbildning. Föreningen har sitt säte i Stockholm men finns även i Göteborg samt till en viss del rikstäckande genom vår stödverksamhet.

Vi kämpar tillsammans för ett samhälle fritt från sexuellt våld!

http://foreningentillsammans.se

Hur ser uppdraget ut?
Vi söker dig som vill leda en stödgrupp i Stockholm under vårterminen 2017.

Stödgruppen träffas 17.30-19.00 varannan torsdag med start den 9e februari. Totalt är det nio träffar under terminen. På varje träff behandlar man ett nytt tema t.ex. min förövare, relationer eller min kropp. Gruppen är ingen terapeutisk stödgrupp utan vårt fokus är medmänskligt stöd och hjälp till självhjälp.

Din uppgift som stödgruppsledare är att skapa ett tryggt och öppet klimat i gruppen där alla får ro att bearbeta sitt trauma.

Tillsammans med den andra ledaren håller ni i träffarna som utgår från vårt metodmaterial.

Som ledare krävs det kreativitet, fingertoppskänsla och en kunskap om hur man bemöter olika slags människor som befinner sig i kris.

Deltagarna har ofta varierande upplevelser av traumat samt att det har skett olika långt bak i tiden vilket gör att du som ledare ska ha god kunskap om sexuellt våld, traumafaser samt en förmåga att se alla i gruppen.

Specifika önskemål eller information:
Du ska ha god kunskap om sexuellt våld samt ett genuint intresse av att hjälpa människor som upplevt ett sådant trauma. Vi ser gärna att du är utbildad psykolog, samtalsterapeut eller har utbildning i MI, att du jobbar som kurator eller dylikt.

Om uppdraget:
Uppdraget omfattar ca 3 timmar per vecka från februari till mitten/slutet av juni. För att du skall kunna ta dig an uppdraget kommer du behöva fakturera dina timmar, via eget företag eller annan likvärdig lösning, du blir alltså inte anställd. Du kommer få en timlön.

Skicka in din ansökan innehållande personligt brev och CV till julia@foreningentillsamman.se senast den 15 januari 2017.
Har du frågor om uppdraget mejla julia@foreningentillsamman.se

Kommentera

Namn*

E-postadress* (never published)

Hemsida