Om oss

Tillsammans    Om oss    Press    Samarbeten    Stadgar

 

Tanken till föreningen väcktes under hösten 2013 då Emma och Julia träffades på Akutmottagningen för Våldtagna Kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm, där de båda skulle delta på terminens gruppterapi. Det var också de som under sommaren 2014 grundade föreningen Tillsammans.

Föreningen har idag en styrelse bestående av totalt sju personer, mer om de kan du läsa under fliken styrelsen. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Tanken med föreningen är att den skall fungera som en plattform för människor som utsatts för sexuellt våld att hitta styrka och tillsammans med andra i liknande situation  sprida kunskap och information om sexuellt våld. Vi vill tillsammans vara en plats för förståelse och gemenskap men även en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som finns, som tyvärr har gjort det sexuella våldet till en allt för vanlig företeelse och något som nästan har normaliserats.

Föreningen erbjuder föreläsningar till skolor, företag, myndigheter och organisationer. Där fokus ligger på att jobba förebyggande, krossa fördomar och stereotyper och få en förståelse för problematikens omfång.

Föreningen Tillsammans erbjuder även stöd till dig som utsatts för sexuellt våld. Vi har en mejl dit du får mejla när som helst om du vill skriva av dig, och vi svarar alltid. Mejla oss på stod@foreningentillsammans.se

Vi har även ett mentorskapsprogram där du som utsatts för sexuellt våld kan få en mentor som har egna erfarenheter av sexuellt våld och som ni finns där för att lyssna och stötta dig i din process. Till sist har vi även en stödgrupp som träffas varannan vecka. Stödgruppen är öppen för alla som utsatts för sexuellt våld, oavsett hur och när, och gruppen leds av en ledare från Föreningen Tillsammans. Vill du ha en mentor eller delta i vår stödgrupp? Mejla till oss så berättar vi mer.

Föreningen vill även vara en aktiv part i samhällsdebatten och försöker ständigt lyfta frågor kring sexuellt våld för att skapa ett samhälle där sexuellt våld inte längre existerar.D Därför driver vi kampanjer, arbetar aktivt med lobbying gentemot makthavare, skriver debattartiklar och medverkar i externa tillställningar.

Vi tror att vi som utsatts besitter en otrolig styrka och vi vill tillsammans använda den för att förändra samhället.