Blog

Min förövare

Pressmeddelande 2015-06-30

Är det inte konstigt att de flesta av oss känner eller vet någon som blivit våldtagen men ingen känner en våldtäktsperson? En våldtäkt sker ju inte bara, utan bakom varje våldtäkt finns en förövare. Men dessa förövare har alltför länge gömts bakom fokusering på den utsatta. 

Under årtionden har vi fått höra hur en undviker att ”bli våldtagen” när vi istället borde tala om hur en undviker att våldta. Det är ofta kvinnans livsutrymme som begränsas då hon ständigt får höra vad hon bör ha på sig och vart hon inte bör vistas för att undvika att bli våldtagen.

Vi måste våga ställa frågan, vem är våldtäktspersonen? Men än viktigare, vi måste också klara av svaret- att det kan vara vem som helst, säger Emma Blomdahl, ordförande för Föreningen Tillsammans.

Den allmänna bilden av förövare är idag generaliserande och stereotyp. En bild som fortsätter förstärkas genom ett ständigt fokus på den brottsutsatta. Om vi vågar prata om vem förövaren är kommer vi förstå att det kan vara vem som helst. Först då kan våldtäktspersoner sluta gömma sig bakom stereotypen och skylla på att de inte passar in på den.

Ingen föds till förövare, de skapas av samhället och de synsätt och värderingar som finns när det gäller sex och i synnerhet kvinnokroppen. Därför måste vi jobba förebyggande med ett värderings- och normarbete i hela samhället, inte bara bland vissa grupper, säger Julia Östfeldt vice ordförande för Föreningen Tillsammans.

Därför lanserar Föreningen Tillsammans idag på Almedalen kampanjen ”Min Förövare”. En kampanj där vi vill sätta fokus på våldtäktspersonerna, på förövarna. Kampanjen vill lyfta fram och belysa att den stereotypa bilden av förövare som finns idag inte bara är felaktig utan även skadlig, då det förebyggande arbetet får fel fokus. Alla ska lära sig att ett nej är ett nej, och bara ett ja betyder ja.

Kampanjen ser du på: www.minförövare.se, Vi presenterar även kampanjen kl 13.00-13.20 i Länsstyrelsen trädgård, Almedalen.

För mer frågor ring Emma Blomdahl, ordförande 070 64 94 690 eller Julia Östfeldt, vice ordförande 076 94 28 754

Kommentera

Namn*

E-postadress* (never published)

Hemsida