Jag slussas bara vidare

Vaga-Omtanke1-compressed

”Jag var 15 år när jag första gången utsattes för en våldtäkt. Åren därpå försökte jag leva ett normalt liv, men vad jag då inte visste var att jag hade drabbats av PTSD (post traumatic stress disorder). 4,5 år senare insåg jag att mina inre sår inte kommer att läkas av sig själva. Jag kontaktade vårdcentralen i hopp om att via en läkare få en remiss skickad till en psykolog. Detta visade sig vara svårare än jag trott. Jag slussades vidare mellan olika vårdcentraler då de paradoxalt nog inte kunde ta hand om mig antingen för att jag var ”för sjuk” eller för att jag inte var tillräckligt självmordsbenägen. Det har nu gått ett år sedan jag aktivt började söka hjälp och ingenting har hänt.”

Caroline