omtanke_logo

Omtanke

att sörja för någons eller någots behov, att handla och planera klokt, övervägt, sorgfälligt och med bekymmer och ta hänsyn till olika omständigheter och möjligheter; det att vid sitt handlande tänka sig för; det att visa förtänksamhet, omtänksamhet, omvårdnad

Källa: Svenska Akademins Ordbok

De flesta av oss kan hålla med om att visa omtanke är centralt inte minst då någon utsatts för övergrepp, brott eller liknande. Att visa omtanke kan yttra sig på olika sätt men det kan handla om att fråga hur någon mår, att ta sig tid att lyssna, laga ett mål mat, ge en kram eller bara ge av sin tid. Det behöver inte vara så komplicerat eller stort. Trots detta är det inte alltid självklart att alla bemöts med omtanke.

Varje år utsätts runt 36 000 individer för våldtäkt i Sverige enligt BRÅ. Våldtäkt är inte bara ett övergrepp utan innebär också ett stort trauma för den drabbade. För att den utsatta skall kunna bearbeta traumat och få möjlighet att gå vidare från övergreppet och få möjlighet till största möjliga livskvalitet är det centralt att den utsatta får stöd och hjälp. Detta stöd kan fås genom att man vänder sig till vänner, ideella organisationer men också hos professionella aktörer som exempelvis vården.

Oavsett vart man vänder sig är det viktigt att bemötandet präglas av omtanke och att den utsattas behov sätts i fokus. Tyvärr ser det inte alltid ut så. I många av de fall där omtanke inte finns närvarande beror det inte på att individer är elaka utan ofta på brist på kunskap och att man inte vet hur man ska agera.


Våga Omtanke

Genom vår kampanj Våga Omtanke vill vi belysa vikten av att individer som utsatts för våldtäkt, och andra sexuella övergrepp, blir bemötta med omtanke av vänner, anhöriga och yrkesverksamma. Vi vill också genom våra medlemmar, som själva utsatts för våldtäkt, ge tips på hur omtanke kan visas.

För att bygga upp vår kampanj genomförde vi våren 2016 en enkätundersökning där över 200 individer som utsatts för ett sexuellt övergrepp delade sina upplevelser av hur de blivit bemötta efter övergreppet. Du kan läsa rapporten från undersökningen här.

Nedanför kan de läsa berättelser om hur några av våra medlemmar blev bemötta och hur omtanke, men också bristen på omtanke, påverkade deras bearbetningsprocess.

Dela dina upplevelser

Vill du som utsatt eller anhörig dela dina berättelser av omtanke och ge stöd till vår kampanj? Dela då en bild på dig själv där du håller en skylt med texten #vågaomtanke och skriv kort ned dina tankar. Glöm inte att använda #vågaomtanke så att vi kan dela vidare. Du kan också dela din upplevelse anonymt genom att skicka ett mejl till oss, skriv Våga Omtanke i ämnesraden.

Vaga-Omtanke3-compressed
Vaga-Omtanke4-compressed
Vaga-Omtanke1-compressed
Vaga-Omtanke2-compressed

Tips på hur du kan visa omtanke

 • Våga fråga och våga visa omtanke!
 • Fråga den utsatta hur hen mår, men var också beredd på att kunna ta svaret.
 • Om du inte vet hur eller vad du ska göra. Våga fråga hur den som blivit utsatt vill att du gör. Alla är olika.
 • Sluta inte fråga. Det kan ta tid ibland innan den utsatta vågar öppna sig men genom att fortsätta fråga visar du att du finns där
 • Berätta för den utsatta att du finns där för hen och att när hen är redo finns du där och vill lyssna.
 • Se till att den utsatta får sina basala behov tillgodosedda (sömn, mat, vätska osv)
 • Ifrågasätt inte vad som hänt. Det som har hänt har hänt och frågan ”varför” är redan ställd av den utsatte.
 • Lyssna utan att döma den utsatta. Skuldbeläggning är väldigt vanligt. Bara att berätta kan vara ett stort steg.
 • Som utsatt är det ofta många praktiska saker som skall ordnas (kontakt med polis, målsägandebiträde, försäkringsbolag, vård) därför kan det betyda mycket om du som anhörig ställer frågan om du kan hjälpa till med något av det praktiska.
 • Tipsa var hen kan få stöd och rådgivning!
 • Glöm inte heller att vi alla är människor och ingen är perfekt. Att känna att man inte räcker till är inte konstigt för ingen kan göra allt. Genom att försöka, göra det du kan och visa omtanke har du kommit en bra bit på vägen.