Föreläsning

Vi erbjuder olika typer av föreläsningar allt från undervisning om sexuellt våld till workshops där vi diskuterar normer och strukturer. Vi har föreläst på skolor så väl som för politiker och anpassar helt upplägget efter era behov. Här nedan följer dock en beskrivning av vårt utbildningspaket som är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet och utformat för att eleverna och skolorna på riktigt ska få ökad kunskap kring ämnet.

Tanken med Föreningen Tillsammans föreläsningar är att de ska bottna i erfarenheter hos målgruppen. Föreläsningarna har därför tagits fram i samråd med personer som utsatts för sexuellt våld. 

Den stereotypa bilden av ”vem som blir våldtagen” och ”hur en våldtäkt går till” är något som hindrat många från att anmäla eller söka hjälp. Detta för att de själva eller omgivningen har svårt att se det inträffade som en våldtäkt. Detta beror nästan alltid på att kunskapen om vad en våldtäkt egentligen är ofta är bristfällig.

Ingen ska behöva undvika att anmäla för att det som skett inte stämmer överens med stereotypen. Ett nej är ett nej, oavsett vem man är, vem gärningsmannen är, eller vart och hur det går till.

Vi vill sprida kunskapen om vad en våldtäkt faktiskt är, för det är bara så vi kan bekämpa myterna, hjälpa de som drabbats och i längden tror vi också att detta kan komma att leda till en högre grad av anmälningar och på än längre sikt en minskning av antalet våldtäkter.

Sagt av elever:

“Det var gripande, jag fick gåshud.”

“Jag har aldrig förut förstått att de idéer jag haft var så fel.”

“Efter detta har jag en helt ny syn på vad våldtäkt är.”

Det praktiska
Föreläsningen innehåller bland annat följande punkter:

▪    Begreppsförklaring

▪    Vad är ett sexualbrott?

▪    Stereotyper och fördomar

▪    Konsekvenser av sexuellt våld

▪    Hur blir vi visselblåsare mot sexuellt våld?

▪    Hur kan vi skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld?

Utbildningspaket

För att både skolan och elever skall få möjlighet att grundligt kunna arbeta med frågor kring sexuellt våld erbjuder vi utöver våra föreläsningar även ett utbildningshäfte. Det består av texter och frågor som eleven kan jobba med innan föreläsningen för att få bakgrundskunskap om ämnet, men även fundera på vad man själv tycker. Vi erbjuder även en föreläsning för skolans personal i hur man bemöter ungdomar som utsatts.

Pris (gäller för skolor, andra aktörer, mejla så meddelar vi pris)

 

Paket 1                        

Föreläsning för elever 75 min

Diskussionsgrupper efter föreläsning

Föreläsning för personal i bemötande och förebyggande arbete (60 min)

Pris 16 500 kr

Paket 2            

Föreläsning för elever 75 min

Diskussionsgrupper efter föreläsning

Pris 12 500 kr

Paket 3             

Föreläsning för elever 75 min

Pris 8 500 kr

 

Föreningen Tillsammans är en allmännyttig ideell förening och är ej momsskyldiga.

Alla priser är plus reseersättning och logi om utanför Stockholm.

För frågor fyll i kontaktformuläret eller mejla oss på forelasning@foreningentillsammans.se