FAQ

Här har vi samlat några utav de vanligaste frågorna som vi får. Svaren har tagits fram i samarbete med Matilda Scherlin, jur.kand på Innerstans Advokatbyrå.

FAQ

Hur vet jag om jag blivit våldtagen?
Du behöver inte veta om du har blivit våldtagen, rent juridiskt. Det är en fråga som polis, åklagare och slutligen en domstol ska ta ställning till. Det enda du behöver veta är hur det känns för dig. Var du med på vad som hände? Kändes det bra för dig? Mår du bra när du tänker tillbaka på det? Om svaret på frågorna är nej kan du ha blivit våldtagen och det går att anmäla.

 

Hur anmäler jag?
Vid en nödsituation ska du ringa 112. I annat fall anmäler du genom att ringa 114 14 eller genom att gå in på en polisstation. Redan då är det bra att tänka på att begära ett målsägandebiträde. Det är ditt juridiska ombud under hela processen. Du har rätt att önska en särskild jurist eller advokat och det kostar ingenting.

 

Hur går rättsprocessen till?
Det börjar med en anmälan. Därefter kommer ett eller flera polisförhör att hållas med dig där du får berätta vad det är som har hänt. När din del är klar kommer polisen att förhöra personen som misstänks för brottet och eventuella vittnen. När utredningen är klar skickas den till en åklagare som avgör om det finns tillräckliga bevis i ärendet för att väcka åtal och därmed pröva frågan i domstol. Säger åklagaren att det saknas bevis kan du och ditt målsägandebiträde begära ut utredningen för att se om åklagaren har gjort allt hen kan för att få en så bra utredning om möjligt. Om ni tycker att det saknas utredningsåtgärder kan ni begära överprövning av beslutet. Om åklagaren tycker att det finns förutsättningar för att pröva ärendet i domstol kommer tingsrätten att sätta ut en tid för förhandling. Under förhandlingen kommer framförallt åklagaren, ditt målsägandebiträde och försvarsadvokaten att prata. Alla tre kommer att hålla förhör med dig, den tilltalade och eventuella vittnen. När förhandlingen avslutas tar det upp till två veckor innan domen meddelas. Den går att överklaga till hovrätten.

 

Kan jag få hjälp med att göra en anmälan i efterhand, och kan man få hjälp under hela rättsprocessen?
Du kan anmäla ett brott så länge det inte preskriberats. En våldtäkt preskriberas 10 år efter det att den begicks, om det inte var så att du var under 18 år när det hände, då preskriberas den när du fyller 28 år. På Advokatbyrån KLINT har vi som policy att vi kostnadsfritt ger rådgivning till den som vill göra en polisanmälan men inte vet hur man ska göra eller vad man ska säga. När polisanmälan görs kan man önska ett målsägandebiträde och därefter hjälper vi till tills processen avslutas.

 

Hur många våldtäkter anmäls varje år och hur många fälls?
År 2010 anmäldes 4 134 våldtäkter. Av dessa blev 313 stycken prövade i domstol. Drygt 200 av dem dömdes för brottet.[1]

 

Varför ska man anmäla när så få leder till en fällande dom?
Ur ett större perspektiv är det viktigt att våldtäkter anmäls för att samhället ska få vetskap om hur omfattande problem det sexuella våldet är, men det behöver du inte ta ansvar för. Du ska anmäla för din egen skull; för att du vill stå upp för dig själv och för att du vill markera att det här faktiskt inte är okej.

 

Jag är rädd för den som har våldtagit mig, vad ska jag göra?
När du anmäler personen som har våldtagit dig kan du ansöka om kontaktförbud. Det innebär att du och den aktuella personen inte får kontakta varandra överhuvudtaget. Inte via Facebook, sms, brev eller personligen. Inte ens genom kompisar. Gör hen det i alla fall överträder hen kontaktförbudet och kan få böter eller fängelse.

 

Är det bara tjejer som blir våldtagna?
Nej, alla individer oavsett könstillhörighet kan bli våldtagna.

 

Är det en våldtäkt om den som våldtog mig är av samma kön som jag?
Ja, varken din upplevelse eller den juridiska bedömningen påverkas av könet på den som våldtar eller den som blir våldtagen.

 

Vad finns det för andra sexuella övergrepp?
Sexuellt tvång- När någon tvingar dig till en sexuell handling som inte är våldtäkt, exempelvis om någon tvingar dig att onanera.

Sexuellt ofredande– Är till exempel när någon mot din vilja tar på ditt könsorgan eller bröst i ett sexuellt syfte. Det kan även vara någon som säger något sexuellt som känns kränkande.

Sexuellt utnyttjande– av person i beroendeställning. Är när någon utnyttjar en person som befinner sig i underläge. Till exempel en lärare som utnyttjar en elev.

Sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn– Är sexuella handlingar med personer under 15 år som inte faller in under våldtäkt.

 

[1] Lina Tengvar, Examensarbete 2012, Stockholms Universitet.